Csomortáni Magdolna

Csomortáni Magdolna

BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék
Egyetemi adjunktus
Telefon: 40-0264-432417
E-mail: mcsmortani@yahoo.comKönyvekTanulmányokKisebb közleményekAdattári közleményekIsmertetésekKéziratos munkák

(Lezárva: 2008. november 26.)

Könyvek

1. Felcsík helynevei. I. Magyar Névtani Dolgozatok 149. Budapest, 1997.

Az oldal tetejére

Tanulmányok

1. Érkörtvélyes mai személynévrendszere. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 30 (1986): 141–50.

2. Érkörtvélyes ragadványnevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 31 (1987): 115–28.

3. Egy érmelléki falu utó- és becenevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 32 (1988): 133–48.

4. Egy csíki falu állatnevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 33 (1989): 151–60.

5. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. Névtani Értesítő 15 (1993): 85–7.

6. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. A névtípusok adattára. Névtani Értesítő 16 (1994): 99–102.

7. A romániai magyar helynévkutatás néhány időszerű kérdése. Erdélyi Múzeum 58 (1996): 338–43.

8. Csík tízesnevei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. sz. (1997): 344–50.

9. A csíki víznevek nyelvi elemzése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 44 (2000): 49–67.

10. A csíki víznevek lexikális-morfológiai elemzése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 46 (2002): 75–90.

11. Névgyűjtés és feldolgozás Erdélyben. In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk. Farkas Ferenc. Bp., 2004. 152–60.

12. A növényzetre utaló helynevek. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi n. Sándor. Kolozsvár, 2007. 1: 248–55.

13. Észrevételek a csíki helynevek lexikális-morfológiai szerkezetének változásairól. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3. Szerk. Hoffmann István–Tóth Valéria. Debrecen, 2008. 165–77.

Az oldal tetejére

Kisebb közlemények

1. Csobotfalva mai helynévhasználata. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 36 (1992): 77–80.

2. Erdélyi magyar helynévkutatásunk jelene. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 36 (1992): 115–7.

3. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár és a leíró helynévtan lehetséges interdiszciplináris kapcsolatai. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 52 (2008): 177–83.

Az oldal tetejére

Adattári közlemények

1. Csíkmindszent helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 26 (1982): 155–7.

2. Csíkszentlélek helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 27 (1983): 75–6.

3. Érkörtvélyes helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 28 (1984): 76–8.

4. Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és Menaság helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 29 (1985): 65–73.

5. Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály és Zsögöd helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 30 (1986): 72–80.

6. Csíkszenttamás helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 35 (1991): 171–4.

7. Karcfalva helynevei I. Magyar Nyelvjárások 42 (2004): 183–203.

8. Karcfalva helynevei II. Magyar Nyelvjárások 43 (2005): 173–212.

9. Öt alcsíki település helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 49 (2005): 133–46.

10. A Hargita megyei Csíkszentmihály község helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 50 (2006): 124–38.

11. A Hargita megyei Csíksomlyó, Csíktaploca és Csobotfalva helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 51 (2007): 128–37.

12. A Hargita megyei Csíkborzsova, Csíkcsomortán és Csíkszentmiklós helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 52 (2008): 81–91.

Az oldal tetejére

Ismertetések

1. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Bp., 1993. Ismertetés: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae 23 (1992–1998): 301–8.

2. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Bp., 1993. Ismertetés: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 38 (1994): 94–7.

3. Balassa Iván, Sárospatak történeti helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak, 1994. Ismertetés: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 40 (1996): 209–11.

4. Ágoston Mihály, A Korpa-hegyeken innen... Földünk mai államnevei anyanyelvünkben. Sepsiszetntgyörgy, 2006. Ismertetés: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 50 (2006): 146–8.

5. Murádin László, Utak és nevek. Településnevek partiumi utakon. Nagyvárad, 2007. Ismertetés: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 52 (2008): 191–4.

Az oldal tetejére

Kéziratos munkák

1. Csíkmindszent helynevei. Toponimele satului Misentea, jud. Harghita. Szakdolgozat. Cluj-Napoca, 1983. 127 lap.

2. Csík helynevei. Toponimele zonei Ciucului. Doktori dolgozat. I–III. Kolozsvár, 2000. 1674 lap.

Az oldal tetejére